Biznes premium

Kursy Biznes Premium prowadzone są indywidualnie dla osób zainteresowanych bardzo intenstwynym programem szkolenia, na dowolnym poziomie zaawansowania. Cechami charkaterystycznymi szkolenia Biznes Premium są:

  • bardzo wysoka intenstwyność,
  • dopasowanie do konkretnych potrzeb,
  • uwzględnienie słabych i mocnych stron,
  • zastosowanie materiałów szkoleniowych skupiających się na precyzyjnie określonych zagadnieniach,
  • indywidulany i bezpośredni kontakt z lektorem prowadzącym.

Istnieje możliwość dostosowania szkolenia dla branży w której funkcjonuje na co dzień osobą ucząca się. Kurs wzbogacany jest wówczas o słownictwo charaktertstyczne dla dziedziny w której specjalizuje się kursant.