Biznes

Szkolenia adresowane do firm, przeprowadzane zarówno w siedzibie klienta jak i u nas. Liczebność grup i poziom nauczania ustalany jest każdorazowo z klientem. Tematy i zakres kursu dobierane są zgodnie z potrzebami klienta. Typowe scenariusze szkoleń dla biznesu to: korespondencja email, gramatyka w kontekście biznesowym oraz symulacje konwersacji. Plan szkolenia jest dynamiczny, dostosowywany do tempa nauki uczestników, i w dużej mierze oparty o tematykę poruszaną na co dzień w pracy.

Żadnych bzdur i udawania, że ktoś coś rozumie. Tłumaczymy dotąd, aż jesteśmy pewni że każdy rozumie. Albo umiesz, albo nie umiesz. Nie można trochę umieć.